Bilgisayar Destekli Halı Desen Tasarımı Eğitimi

Türkiye’de halı sektörü sağladığı istihdam olanakları, üretim sürecinde yaratmış olduğu katma değer ve ihracattaki
önemli payı sebebiyle ekonomik büyüme sürecinde önemli rol oynayan bir sanayi koludur. Ülkemizin halı üretiminin
yaklaşık %85’i makine halısıdır ve bunun %89’u Gaziantep’te üretilmektedir. Gaziantep son yıllarda yaptığı önemli
yatırımlarla ve kapasite artırımı ile dünya makine halısı üretim merkezlerinden biri haline gelmiştir.
Bölgede sektörün dinamik yapısı dolayısıyla sürekli değişmekle beraber, şu an aktif olarak makine halısı üretimi
yapan 135 civarında firma vardır. Halı ihracat ve ticaret firmaları ile makine, malzeme, bakım ve servis gibi sektöre
doğrudan hizmet veren firmalarla birlikte sektördeki firma sayısı 250’yi aşmaktadır.
Firmalarımızın dış ticarette sahip oldukları başlıca rekabet avantajları kalite yüksekliği, pazara zamanında sunma,
müşteri odaklılık, düşük maliyet ve hızlı ürün yenilenmesindedir. Bu avantajı koruyabilmek açısından yeni ve özgün
desenlerin oluşturulması, müşterilerin beğeni ve tercihlerine doğru ve zamanında cevap verilebilmesi, uluslararası
rekabette büyük önem arz etmektedir. Sektörün önemli ihtiyaçlarından biri olan halı desen tasarımı ve uygulaması alanında
insan kaynağı kapasitesini yükseltmek ve istihdam edilecek tasarımcıların yetiştirilmesini sağlamak amacıyla Güneydoğu
Anadolu Halı İhracatçıları Birliği tarafından çeşitli çalışmalar yürütülmektedir.
Bu kapsamda, sektörün ihtiyacı olan desen tasarım alanında insan kaynağı kapasitesini geliştirmek ve yeni tasarımcıların
sektöre kazandırılmasını sağlamak amacıyla Birliğimiz tarafından “Bilgisayar Destekli Halı Desen Tasarım Eğitimi” düzenlenecektir.
Bu kurs ile istihdam edilebilecek tasarımcıların Gaziantep’e ve sektöre uyum süreçlerinin kolaylaştırılması beklenmektedir.
GENEL KOŞULLAR
Başvuru yapacak adayların, Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun veya 2012 – 2013 Bahar yarıyılı sonunda mezun olabilir durumda
olması gereklidir. (Halı, tekstil, tasarım ve benzeri eğitim verilen bölümlerden mezun olmak tercih sebebidir.)
Kurs, yeterli müracaat olması durumunda 18 Haziran – 10 Temmuz 2013 ve 4 Eylül – 26 Eylül 2013 tarihlerinde 2 ayrı grup olarak
planlanmıştır. Eğitim programı, Pazar günleri tatil olmak üzere günde 8 saat ve toplam 20 gün olarak düzenlenecektir.
Grupların kapasitesi, 20 kişi ile sınırlıdır.
Kurs, NedGraphics Yetkili Eğitim Merkezi olan Tasarım Akademisi ile işbirliği içinde verilecektir. Eğitim programında
“Texcelle Kullanarak Desen Tasarımı”, “Makine Halıcılığı ve Teknolojisi”, “Malzeme Bilgisi”, “İşletme Eğitimi (Fabrika Ziyareti)”
yanı sıra “Firma Tasarımcıları ile Workshoplar” yer alacaktır.
Kursiyerlerin ulaşım, konaklama ve yemek giderleri Birliğimiz tarafından karşılanacaktır.
Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlerin, halı firmalarımıza yerleştirilmeleri sağlanacaktır. (Bu sebeple, sadece Gaziantep’te
yaşamaya ve çalışmaya istekli olanların kurs başvurusunda bulunmaları büyük önem taşımaktadır.)
Kurs sonunda tüm katılımcılara katılım belgesi verilecektir.
Başvuruda bulunmak isteyen adayların http://gaib.org.tr/forms/egitim/basvuru.htm internet adresinde yer alan formu 13 Haziran 2013
Perşembe gününe kadar doldurmaları yeterlidir. Kurs başvurusu kabul edilen adaylara, formda belirttikleri mail adreslerine daha detaylı
bilgilendirmeler yapılacak ve bunlardan özgeçmiş ve mezuniyet belgesi örneği istenecektir.

Eğitim Yeri:
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
Gazimuhtarpaşa Bulvarı Mücahitler Mah. 52012 Nolu Sok. No:6 Şehitkamil/GAZİANTEP
İrtibat İçin:
Çağatay OKTAY (342- 211 05 44 – cagatayoktay@gaib.org.tr)
Serdar AYDOĞAN (342- 211 05 56 – serdaraydogan@gaib.org.tr)

GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ