Halı İhracatçıları Birliği Hakkında

Dünya’da Halı (GTİP 57) ihracat hacmi, 18 milyar USD’nin üzerindedir. 2021 yılında Halı ihracatında Çin 3,74 milyar USD ile birinci, Türkiye 3,24 milyar USD ile ikinci sırada yer almaktadır.

 

2022 yılında Türkiye’nin Halı ihracatı 2.75 milyar USD seviyesine ulaşmıştır. Türkiye’nin ihracatının %82’si Dokunmuş Halı (GTİP 5702) ve %16’sı Tufte Edilmiş Halı (GTİP 5703) mal gruplarından oluşmaktadır.

 

2022 yılında Halı ihracat eden şehirler arasında Gaziantep, %69,1 pay ve 1,9 milyar USD ile ilk sırada yer almaktadır. TOBB Sanayi Veritabanı’nda yer alan “13.93.11-Halı ve diğer tekstil yer döşemeleri (düğümlü olanlar)” ürünü ile ilgili güncel kapasite raporu verilerine göre Gaziantep’te 180 kayıtlı üretici, 30.562 toplam istihdam ve 320.954.532 m2 üretim kapasitesi kuruludur. “13.93.13-Halı ve diğer tekstil yer döşemeleri, tafting (püsküllü)” ürünü ile ilgili güncel verilere göre ise Gaziantep’te 24 kayıtlı üretici, 2.769 toplam istihdam ve 171.410.751 m2 üretim kapasitesi mevcuttur.

 

 2019 yılında yapılan SWOT analizi sonuçlarında yer aldığı şekliyle sektörün zayıf yanlarının ağırlıklı kısmı, beşerî sermayenin niceliği ve niteliği ile ilgili yetersizliklerden kaynaklanmaktadır. Bu doğrultuda sektörümüzün geleceği açısından eğitim ve yeni personel temini konularında sonuç odaklı stratejiler geliştirilmektedir.