Gaziantep Üniversitesi Hakkında

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde büyük bir ticaret ve sanayi merkezi olan Gaziantep ilinin adını taşıyan Üniversitemiz, eğitim-öğretime 1973 yılında ODTÜ Mühendislik Fakültesi'ne bağlı olarak kurulan Makine Mühendisliği Bölümü ile başlamıştır. 27 Haziran 1987 yılında ise yeni kurulan çeşitli fakülte ve yüksekokulların da ilavesi ile Gaziantep Üniversitesi tüzel kişiliğine kavuşmuştur.

 

Üniversitemizin Fakülte, Enstitü ve Yüksekokulları Gaziantep Merkez Kampus, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu, Oğuzeli, Nizip, İslâhiye, Nurdağı, Araban, Cerablus, Afrin, Azez ve El-Bab olmak üzere 11 yerleşkede bulunmaktadır. 20 Fakülte, 5 Enstitü, 2 Yüksekokul, 11 Meslek Yüksekokulu mevcuttur. Toplam öğrenci mevcudu, 48.802’dir.

 

Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, çok yönlü bir eğitim anlayışını benimseyerek öğrencilerin ilgi, yetenek, yaratıcılık ve üretkenliklerini en üst düzeye taşımayı, yaratıcı, eleştirel, estetik ve işlevsel düşünebilme yetilerini harekete geçiren nitelikli bir sanat ve tasarım eğitimi vermeyi amaçlamaktadır.

 

Güzel Sanatlar Fakültesi, medeniyetler beşiği olan ülkemizi, kültürel ve sanatsal alanlarda temsil edebilecek nitelikte, etik ve estetik değerlere sahip, sanatın ve tasarımın tüm alanlarını disiplinlerarası bir bakış açısıyla kavrayabilen, donanımlı, paylaşımcı, araştırmacı, özgün sanatçılar ve tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda gelişen ve küreselleşen dünyanın gerektirdiklerini temel alarak yenilikçi ve teknoloji odaklı bir eğitim programı ve ortamı ile öğrencilerimize uzmanlık kazandırmak Bölümlerimizin başlıca amacıdır. Fakültemiz, üretken, geçmişin bilincinde, çağın gerektirdiklerinin farkında, sosyal bilinç sahibi, vatanına ve milletine gönülden bağlı, milli değerlerini koruyan, toplumsal kalkınmayı körükleyen, uzmanlık alanının varlıklarına vakıf olan ve gelişimi/değişimi için katkılar üreten, sorgulayan, araştıran, inceleyen, eleştirel ve yaratıcı düşünen, nitelikli bireyler ve güzel sanatlar ve tasarım alanında ürettikleri nitelikli eserlerle ulusal ve uluslararası düzeyde başarıyı hedefleyen sanatçı ve tasarımcı adayları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, çok yönlü bir eğitim anlayışını benimseyerek öğrencilerin ilgi, yetenek, yaratıcılık ve üretkenliklerini en üst düzeye taşımayı, yaratıcı, eleştirel, estetik ve işlevsel düşünebilme yetilerini harekete geçiren nitelikli bir sanat ve tasarım eğitimi vermeyi amaçlamaktadır.

 

Fakültemiz, medeniyetler beşiği olan ülkemizi, kültürel ve sanatsal alanlarda temsil edebilecek nitelikte, etik ve estetik değerlere sahip, sanatın ve tasarımın tüm alanlarını disiplinlerarası bir bakış açısıyla kavrayabilen, donanımlı, paylaşımcı, araştırmacı, özgün sanatçılar ve tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda gelişen ve küreselleşen dünyanın gerektirdiklerini temel alarak yenilikçi ve teknoloji odaklı bir eğitim programı ve ortamı ile öğrencilerimize uzmanlık kazandırmak Bölümlerimizin başlıca amacıdır. Fakültemiz, üretken, geçmişin bilincinde, çağın gerektirdiklerinin farkında, sosyal bilinç sahibi, vatanına ve milletine gönülden bağlı, milli değerlerini koruyan, toplumsal kalkınmayı körükleyen, uzmanlık alanının varlıklarına vakıf olan ve gelişimi/değişimi için katkılar üreten, sorgulayan, araştıran, inceleyen, eleştirel ve yaratıcı düşünen, nitelikli bireyler ve güzel sanatlar ve tasarım alanında ürettikleri nitelikli eserlerle ulusal ve uluslararası düzeyde başarıyı hedefleyen sanatçı ve tasarımcı adayları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu, Yüksek Öğretim Genel Kurulunun 26.09.2003 tarihli toplantısında alınan karar ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuştur.

 

Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesinde Üniversitemize tahsisi yapılmış olan arsa üzerine inşaa edilen binanın yapımı ve donanımı merhum iş adamı Naci Topçuoğlu tarafından üstlenilmiş ve okul binasının (idari, eğitim ve kafeterya blokları) 27 Temmuz 2003 tarihinde temeli atılmıştır. İnşaatı 2007 yılında tamamlanan Yüksekokulumuzun, resmi açılış töreni 31 Mayıs 2009 tarihinde gerçekleşmiştir.

 

Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu’nda uygulanan Trimester Eğitim Sistemi, bir akademik yıl içerisinde güz, bahar ve yaz dönemi olmak üzere 3 dönemi kapsayan bir eğitim sistemidir. Bir akademik yılda 3 dönem (Trimester) Eğitim Sisteminde öğrenciler eğitim-öğretimlerini diğer meslek yüksekokullarından farklı olarak 4 dönem yerine toplam 6 dönemden oluşan bir süreçte tamamlamaktadırlar. Öğrencilerimiz 2 yıllık eğitim-öğretim süreçlerindeki toplam 6 dönemin 4’ünde teorik eğitimlerini alırken diğer 2 dönemlerinde Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında protokol imzaladığımız işyerlerinde “İşyeri Eğitimi” zorunlu pratik eğitimlerini tamamlamaktadırlar. Trimester Eğitim Sistemi sayesinde öğrenciler, Organize Sanayi Bölgesindeki işletmelerde elde ettikleri iş deneyimi ve Meslek Yüksekokulumuzda aldıkları teorik eğitimler ışığında mezun olduklarında, daha kısa sürede istihdam olanağı bularak iş hayatına atılabilmektedir.